(BĐT) - Ngày 10/4, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Khu dân cư Phước Thọ có diện tích 115.354,5 m2 với giá khởi điểm hơn 128,343 tỷ đồng.

Một trong những điều kiện để tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp phải có đủ năng lực về tài chính. Cụ thể là phải có báo cáo tóm tắt dự án đầu tư, trong đó thể hiện tổng mức đầu tư không thấp hơn 400 tỷ đồng, vốn sở hữu (hoặc tự có) không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất tại báo cáo tóm tắt đầu tư.