(BĐT) - Ngày 12/11 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ các khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Mộc Phát tại Agribank Chi nhánh 9 với giá khởi điểm hơn 38,8 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá trị khoản nợ tính đến ngày 18/5/2021 là 50,35 tỷ đồng. Trong đó, giá trị của khoản nợ gốc là hơn 30,3 tỷ đồng và 19,9 tỷ đồng nợ lãi.

Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 2 khu đất tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích 14.875 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng đến tháng 6/2025; khu đất thứ hai có diện tích 18.136 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 6/2048.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có nhà kho, phân xưởng tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc thửa 211, tờ bản đồ số 16A (bao gồm kho ngoại quan 4.968 m2 và các công trình phụ khác).

Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ và có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế trước khi tham gia đấu giá.