(BĐT) - Ngày 19/11 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group sẽ tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang phát sinh theo HĐTD số LDPN31042588 ngày 18/6/2010 và khoản nợ của bà Liêng Thị Thanh phát sinh theo HĐTD số LDPN31042618 ngày 3/7/2013 tại Ngân hàng Sacombank với giá khởi điểm 772 tỷ đồng.

Giá trị của khoản nợ tính đến 27/4/2021 là hơn 1.387 tỷ đồng; trong đó, dư nợ gốc là 565 tỷ đồng và lãi tồn đọng 823 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của khoản nợ là quyền tài sản phát sinh từ toàn bộ lợi ích thu được từ chi phí đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, chi phí san lấp và các chi phí khác có liên quan đến việc hình thành diện tích 1.551.307 m2 đất thuộc Dự án Cảng Trà Cú - Trà Vinh, xã Hàm Giang (nay là xã Hàm Tân), tỉnh Trà Vinh; các khoản phải thu, lợi tức, các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích 1.551.307 m2 đất thuộc Dự án Cảng Trà Cú - Trà Vinh.