(BĐT) - Vào ngày 4/10 tới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt sẽ tổ chức đấu giá lần 3 toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Hùng tại BIDV - Chi nhánh Vĩnh Long theo hình thức trực tuyến. Mức giá khởi điểm đưa ra hơn 193,3 tỷ đồng, thấp hơn 20,7 tỷ đồng so với mức giá đưa ra ở lần đấu giá gần đây nhất.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng dư nợ của khoản nợ tạm tính đến ngày 16/6/2021 là 238,719 tỷ đồng (dư nợ gốc là 143,510 tỷ đồng, dư nợ lãi là 95,208 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo của khoản nợ gồm chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Huỳnh Mai (tài sản nằm trên đất thuê trả tiền hàng năm, thửa đất số 13, tờ bản đồ số 15, QSDĐ số AB 591348 ngày 11/4/2005) và máy móc thiết bị của nhà máy. Ngoài ra còn có toàn bộ công trình Nhà máy Thanh Hùng và máy móc thiết bị (tài sản nằm trên đất thuê trả tiền hàng năm, thửa đất số 24, tờ bản đồ số 15, QSDĐ số Y 809332 ngày 28/08/2004).

Công ty TNHH Thanh Hùng được thành lập năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.