(BĐT) - Ngày 21/5/2019, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ủy quyền cho Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An tổ chức bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Thương mại Phú Đạt Thành. Đây là khoản nợ được VAMC mua lại từ Agribank - Chi nhánh Nhà Bè. 

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 3/4/2019 của Công ty Phú Đạt Thành tại ngân hàng là 71,309 tỷ đồng.

Đấu giá khoản nợ của Công ty Phú Đạt Thành, giá khởi điểm 54 tỷ đồng ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Để bảo đảm cho khoản vay, Công ty Phú Đạt Thành đã dùng tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An với diện tích 37.013,55 m2.

Agribank cho biết, khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Giá khởi điểm của khoản nợ được đưa ra là 54,124 tỷ đồng, mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác.