(BĐT) - Công ty TNHH TM và DV tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tài sản: Khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất dôi dư từ quá trình thi công 05 tuyến đường Đ.N1B, Đ.N1A, Đ 51, Đ.D10, Đ.D11 như sau:

Khối lượng tính theo HSTK

(ĐVT: m3)

Đơn giá

(ĐVT: đồng/m3)

Giá khởi điểm

(Khối lượng xĐơn giá)

(ĐVT: đồng)

Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm (ĐVT:đồng)

Tiền mua hồ sơ

(ĐVT: đồng/hồ sơ)

255.028,51 m3

66.000

16.831.881.660

1.700.000.000

500.000

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05/04/2018 và Ngày 06/04/2018 (trong giờ làm việc) liên hệ tại: Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Địa chỉ: Đường Xuyên Á, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.733.909.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 10/04/2018 liên hệ tại: Công ty TNHH TM và DV Tổng Hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường 4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/04/2018 tại Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh. Địa chỉ: Đường Xuyên Á, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá phát hành, đối với hộ kinh doanh, tổ chức nộp giấy phép kinh doanh ngành nghề về mua bán vật liệu xây dựng, CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo công chứng), giấy xem tài sản. Tất cả các hộ kinh doanh, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt và tiền đặt trước cho Ban Quản lý dự án GMS Tây Ninh

6. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: trả giá lên.