(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt vừa thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi.
ảnh minh họa internet

ảnh minh họa internet

Tài sản bán đấu giá gồm 90 lô đất có địa chỉ tại xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi được công khai bán đấu giá với giá khởi điểm hơn 53,4 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị có tài sản.

90 lô đất ở có tổng diện tích 10.106,4 m2; diện tích mỗi lô đất từ 104,5 - 176,3 m2; đơn giá đất được phê duyệt là 1,5 triệu đồng/m2. Các lô đất được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Trước đó, cuối tháng 5/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Theo đó, Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt là tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn để thực hiện bán đấu giá tài sản trên.

Được biết, ngày 16/11/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Khu đất Dự án có tổng diện tích 11.016,6m2. Mục đích sử dụng đất được duyệt là đất ở tại nông thôn; nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.