(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Điện cơ Thống nhất do UBND TP. Hà Nội sở hữu. 

Theo đó, số lượng cổ phần được đem ra bán đấu giá là hơn 6,7 triệu cổ phần (tương đương 46,9% vốn điều lệ) với giá khởi điểm là 42.200 đồng/CP, gấp 4,2 lần so với mệnh giá. Nếu phiên đấu giá thành công UBND TP. Hà Nội sẽ thu về hơn 283 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Điện cơ Thống nhất, doanh thu thuần năm 2017 đạt 938 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt gần 68 tỷ đồng, tăng so 6,25% so với năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản đạt hơn 523 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả đạt chiếm 58%.

Công ty CP Điện cơ Thống Nhất có vốn điều lệ thực góp 143 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại quạt điện, đồ điện gia dụng...

Tháng 3/2015, phiên IPO Điện cơ Thống nhất đã diễn ra hết sức thành công khi thu về hơn 243 tỷ đồng, giá đấu bình quân tương ứng 42.383 đồng/CP.