(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội vừa thông báo bán đấu giá 10 tài sản của Công ty TNHH Xây dựng Sao Mai. Đây là tài sản thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự Mê Linh kê biên. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là hơn 46 tỷ đồng
Đấu giá hàng loạt quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Xây dựng Sao Mai

Các tài sản bán đấu giá gồm: quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 1062,0 m2 địa chỉ xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là thành phố Hà Nội) có giá khởi điểm 8,44 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất diện tích 1000,0 m2 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh với giá khởi điểm 7,427 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 502,0 m2 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh với giá khởi điểm 5,208 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất diện tích 550,0 m2 có địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh có giá khởi điểm 4,796 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất có diện tích 453,0 m2 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh bán với giá khởi điểm 3,953 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại diện tích 408,0 m2 có địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, giá khởi điểm 3,642 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất diện tích 512,0 m2 có địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh với giá khởi điểm 3,573 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 512,0 m2 có địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, giá khởi điểm 3,532 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 333,0 m2 có địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; giá khởi điểm 2,914 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 377,0 m2 có địa chỉ tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, giá khởi điểm là 2,715 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm của 10 thửa đất là 46,211 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước của các tài sản bán đấu giá là 9,219 tỷ đồng.

Công ty thực hiện việc đấu giá từng tài sản một và theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.

Cuộc bán đấu giá dự kiến diễn ra ngày 29/6/2021. Thời gian diễn ra đấu giá vượt quá thời gian làm việc trong ngày thì cuộc đấu giá sẽ được tiếp tục sang ngày 30/6/2021.

Trước khi mở cuộc đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.