(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei uỷ quyền như sau:
Đấu giá gỗ xẻ từ nhóm II đến nhóm VIII tại Kon Tum ảnh 1
Đấu giá gỗ xẻ từ nhóm II đến nhóm VIII tại Kon Tum ảnh 2
Đấu giá gỗ xẻ từ nhóm II đến nhóm VIII tại Kon Tum ảnh 3