(BĐT) - Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: Gỗ rừng trồng loài cây Keo, với diện tích rừng bán đấu giá 100,36 ha (rừng trồng năm 2007, 2009, 2010). Toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng bán đấu giá có chứng chỉ FSC®.

Hình thức đấu giá bán cây đứng, được thông báo rộng rãi trong cả nước: Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và có nhu cầu mua gỗ rừng trồng.

Thời gian mua hồ sơ, hướng dẫn xem rừng và đăng ký nộp hồ sơ năng lực để tham gia đấu giá gỗ từ ngày 08/4/2017, đến hết 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2017. (trong giờ hành chính), xét duyệt hồ sơ năng lực và thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực tham gia đấu giá và chốt danh sách tham gia đấu giá lúc 10 giờ 00 phút ngày 15/4/2017.

Ngày 17/4/2017 nhận đặt cược của cá tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá gỗ rừng trồng.

Dự kiến thời gian mở phiên bán đấu giá gỗ rừng trồng kinh tế vào ngày 18/4/2017.

Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Km27 Quốc lộ 24, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT : 055 3895456, 055 3606684; Fax : 055 3863250.