(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam, Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tên tài sản: Dây chuyền máy móc thiết bị chế biến đường, nhà xưởng và vật kiến trúc.

Giá khởi điểm tài sản: 40.000.000.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 03/7/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 03/7/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam, Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/7/2018 đến ngày 05/7/2018 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 06/7/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028. 22 455 120.