(BĐT) - Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội vừa được UBND Thành phố ban hành.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Quyết định nêu rõ, việc thông báo công khai thư mời đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá; đồng thời được thực hiện tại Báo Đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử UBND cấp huyện nơi có đất đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội…

Trước đó, tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 25/11/2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Thành phố khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện thông báo thư mời đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Việc thông báo  công khai thư mời đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trên Báo Đấu thầu cùng 2 đơn vị báo chí thuộc UBND TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội và một số Cổng thông tin điện tử của Hà Nội.