(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2277, tờ bản đồ 38, Khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tài sản bán đấu giá có diện tích là 2.475,5 m2, hình thức sử dụng riêng. Trong đó, đất ở là 1.449,2 m2, đất trồng cây lâu năm là 1.026,3 m2. Thời hạn sử dụng đối với đất ở là lâu dài; đối với đất trồng cây lâu năm là đến tháng 1/2047. Nguồn gốc sử dụng đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (1.449,2 m2); nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (1.026,3 m2). Thửa đất có 37,9 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ. Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 49,256 tỷ đồng, giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc mua tài sản đấu giá do Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có). Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 30/12/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Hiện, tài sản đang do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn quản lý.