(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/8/2018 do Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Đấu giá công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại Ninh Thuận ảnh 3