(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng 565 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của CTCP Xây dựng 565

1.     Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Xây dựng 565

2.     Địa chỉ: Tổ 3, Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3.     Điện thoại: 0218.385.4024                Fax : 0218.385.5055

4.     Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật (công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất – dưới nước, đường ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật); hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê máy móc thiết bị,...

5.     Vốn điều lệ đăng ký: 29.593.140.000 (Hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng

6.     Vốn điều lệ thực góp: 29.593.140.000 (Hai mươi chín tỷ năm trăm chín mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng

7.     Số lượng cổ phần bán đấu giá 1.563.569 (Một triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi chín) cổ phần

8.     Giá khởi điểm: 6.360 (Sáu nghìn ba trăm sáu mươi) đồng/ cổ phần

9.     Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

10.  Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến 8h30 ngày 28/4/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16 giờ 00 phút ngày 29/3/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9412626; Fax: 043.9347620