(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng công ty Sông Đà sở hữu như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Ðà

Tên tổ chức phát hành cổ phân: Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn

Địa chỉ: Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Vốn điều lệ: 235.396.136.016 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      216.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     216.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/09/2017 đến 15h30 ngày 26/09/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/09/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h00 ngày 03/10/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 04/10/2017 đến 16 giờ ngày 13/10/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 10/10/2017