(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; …..

Vốn điều lệ 46.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      400.000     

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 27/03/2017

Giá khởi điểm       122.000

Số mức giá  1

Bước khối lượng   100

Bước giá     100

Khối lượng tối thiểu       100

Khối lượng tối đa 400.000     

Ngày phát hành   27/03/2017