(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Hose) thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên đầu tư tại Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre ảnh 1