(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 2, khối A, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ bất động sản; Xây dựng nhà, khách sạn, ...

- Vốn điều lệ thực góp: 177.165.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 9.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 14.000.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 8.681.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 11/04/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/05/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/05/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12/05/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/05/2017 đến 16 giờ ngày 22/05/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/05/2017 đến ngày 19/05/2017