Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế

- Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ logistic; Cung ứng và quản lý nguồn lao động; Kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình; Dịch vụ hàng tạm nhập tái xuất và quá cảnh; Kinh doanh vận tải đa phương thức ...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 360.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 9.906.700 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 9.906.700 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 10/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/05/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/06/2016 đến ngày 16/06/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2016 đến ngày 13/06/2016