(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự và các cơ sở lưu trú khác;…

Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     7.135.107 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 24/05/2018

Giá khởi điểm:      10.800 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 7.135.107 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 7.135.107 cổ phần

Ngày phát hành:  24/05/2018