(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Số 1 đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, ...

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.080 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.400.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.400.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 09/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/03/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 16/03/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/03/2017 đến 16 giờ ngày 25/03/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 23/03/2017