(BĐT) - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo đấu giá cho thuê Khu giảng đường của Nhà trường như sau:

Bên mời đấu giá: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Địa chỉ: Số 255-257 Đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định.

Nội dung: Đấu giá cho thuê CSVC là Khu giảng đường của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Mục đích: Sử dụng làm phòng học, hội thảo.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 05/6 đến trước 14 giờ 00, ngày 20/6/2018 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm HT KHCN&DV – Số 255 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định.

Thời gian và địa điểm đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 20/6/2018.

- Địa điểm: Trung tâm Hợp tác KHCN&DV – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.