(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) đang phối hợp tổ chức cho thuê, khai thác kinh doanh 34 tài sản nhà, đất tại TP. Hồ Chí Minh thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

34 tài sản nhà, đất có vị trí tại các Quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận và TP. Thủ Đức. Các tài sản hầu hết là văn phòng kinh doanh, nhà kho… Tổng giá khởi điểm của 34 tài sản nhà, đất cho thuê, khai thác kinh doanh là 150,642 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá sẽ được bàn giao theo hiện trạng thực tế. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải là pháp nhân hoặc thể nhân có đăng ký kinh doanh và cam kết sử dụng tài sản nhà, đất đúng mục đích, không được cho thuê lại dưới mọi hình thức nếu chưa được Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đồng ý bằng văn bản.

Thời hạn thuê là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê. Pháp lý của tài sản dựa trên Quyết định số 1991-QĐ/VPTU của Văn phòng Thành ủy TP.HCM về ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thực hiện một số giao dịch dân sự có liên quan đến quản lý, khai thác cho thuê tài sản nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh…

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 7/6/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nộp phiếu trả giá từ ngày 7/6 – 9/6/2022. Buổi công bố giá được tổ chức vào ngày 10/6/2022, công bố giá lần lượt từng tài sản.

Khách hàng trúng đấu giá phải đặt cọc 5 tháng tiền thuê tài sản (nhà, đất) theo đơn giá đã trúng đấu giá, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Nếu quá thời hạn trên khách hàng không đóng đủ tiền đặt cọc cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận thì xem như người trúng đấu giá đồng ý mất số tiền đặt trước không điều kiện kèm theo.