(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cao su 30/4  ủy quyền như sau:
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 1
Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk ảnh 2