(BĐT) - Công ty CPTM Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh: số 480 đường ĐT 741, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú Địa chỉ: Xã Thuận Phú – huyện Đồng Phú – tỉnh Bình Phước

3. Tên tài sản đấu giá:

Cây cao su thanh lý gỗ

Tổng diện tích: 30,18 ha

Tổng số cây: 14.716 cây

Địa điểm: Lô 8,9,10,11 thuộc Nông trường Tân Hưng

Giá khởi điểm: 3.648.359.700 đồng (Ba tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, bảy trăm đồng)

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 21/3/2018.

- Địa điểm: Nông trường Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 729.671.940 đồng (Bảy trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn, chín trăm bốn mươi đồng) tương đương 20% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

*Khách hàng có thể chuyển khoản từ bất cứ Ngân hàng nào vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Số tài khoản: 1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Phước

*Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 07 giờ 30 phút ngày 22/3/2018 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 26/3/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ 07 giờ 30 phút ngày 16/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/3/2018.

1. Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Số 372, quốc lộ 14, phường Tân Đông, thị xã đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 27/3/2018 tại Hội trường công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí theo địa chỉ sau:

1. Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước số 480 đường ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Số 372, quốc lộ 14, phường Tân Đông, thị xã đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Liên hệ Hotline: 0948765673. Website: http://daugiathinhtri.vn