(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú  ủy quyền như sau:
Đấu giá cây cao su thanh lý của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

Tổng diện tích: 53,84 ha cây cao su thanh lý, Tổng số cây là 14.059 cây.

Giá khởi điểm: 7.100.000.000 đồng( Bảy tỷ, một trăm triệu đồng)

- Vị trí:

+ Lô 138 - Nông trường Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 96L; 98A; 98B - Nông trường Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là cây cao su thanh lý do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chuyển giao.

- Thời gian phát hành hồ sơ kể từ ngày 03/3/2017 đến 10h00 phút ngày 10/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian đăng ký: kể từ ngày 07/3/2017 đến 10h00 phút ngày 10/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian xem tài sản: các ngày trong tuần tại các lô cao su thanh lý bán đấu giá của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú;

- Thời gian tổ chức bán đấu giá vào lúc 09 giờ, ngày 13/3/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (Địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước).

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá phát hành;

2/ CMND, Giấy phép kinh doanh phô tô (Nếu là tổ chức);

3/ Phí tham gia đấu giá : 500.000đ/ hs

4/ Giấy nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá - 15% giá trị tài sản ( nộp đủ và đúng thời gian quy định). Cụ thể số tiền là: 1.065.000.000 đồng;

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.887622. 

(Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; đăng Báo Bình Phước ngày 03/3/2017 và 07/3/2017; đăng tải trên Website Sở Tư Pháp: http://stpbinhphuoc.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Cục quản lý Công sảnhttp://taisancong.vn; Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú; Nông trường Tân Lợi; Nông trường Tân Lập).