(BĐT) - Văn phòng Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH (Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

Tài sản: Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 01, 02, 03/2018 - Của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Lô 3 (MBT, điện kế điện tư, cáp điện và vật tư khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM4 Đ1/2018 (158 danh mục): 4.019.000.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm mười chín triệu đồng);

- HM1 Đ2/2018 (212 danh mục): 1.978.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bảy mươi tám triệu đồng);

- HM1 Đ3/2018 (9 danh mục): 14.746.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu đồng);

- HM2 Đ3/2018 (10 danh mục): 14.634.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y trong thời hạn 03 tháng các loại giấy tờ sau:

- Đối với HM4 Đ1/2018: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đối với HM1 Đ2/2018 và HM1, 2 Đ3/2018:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Đồng thời, khách hàng phải có cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3 đến 11h00’, ngày 9/4/2018.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Ngày 02/4/2018 và ngày 03/4/2018.

- Ngày 02/4/2018: Lúc 13h30’ đến 13h40’, khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 13h45’ đến 16h00’.

- Ngày 03/4/2018: Lúc 09h45’ đến 09h55’, khách hàng tập trung tại Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM, xem tài sản: Từ 10h00’ đến 11h30’.

- Ngày 03/4/2018: Lúc 14h35’ đến 14h45’, khách hàng tập trung tại Ban Quản lý Dự án lưới điện TP.HCM và Ban Quản lý Cao ốc Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 14h50’ đến 16h00’.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/4 đến 11h00’, ngày 09/4/2018.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00’, ngày 10/4/2018 (thứ Ba).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty CP Đấu giá

Việt Nam (108 Hoa Cúc, Phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM). ĐT: 028 3517 4055.