(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime bank) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ, hoạt động dịch vụ tài chính, bán lẻ hàng hóa mới tong các cửa hàng chuyên doanh, ....

Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 851.767.977.900 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      71.577.141 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     71.577.141 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:          

+ Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 20/12/2017 đến ngày 27/12/2017

+ Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 04/01/2017

Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày ngày làm việc từ ngày 05/01/2018 đến ngày 12/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 18/01/2018 (Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm, chậm nhất 08 giờ 30 phút ngày 18/01/2018)

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h15 ngày 18/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/01/2018 đến ngày 28/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 19/01/2018 đến ngày 23/01/2018