(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long thông báo đấu giá quyền sử dụng 63 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới giáp hành lang Đường tỉnh 386 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Tổng giá khởi điểm là 61,5 tỷ đồng.

63 suất đất do UBND huyện Phù Cừ quản lý có diện tích từ 85 - 119,9 m2/suất. Giá khởi điểm bán đấu giá từ 6,5 - 15,6 triệu đồng/m2.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 15 - 30/6 tại UBND xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín 1 vòng trực tiếp, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 3/7/2022.