(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công ty CP Cao su Sông Bé tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý gồm 47,48 ha cây cao su thanh lý tại lô 1/90, 2/90 (số lượng khoảng 20.636 cây) tại Nông trường Nha Bích với giá khởi điểm là 27,858 tỷ đồng.

Phiên đấu giá được tiến hành theo hình thức đấu giá trực tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành.

Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 2 địa điểm là: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty CP Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ được trả giá từ ngày 18/12/2019 - 10/1/2020. Ngày 10/1/2019, kết quả đấu giá sẽ được công bố tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.