(BĐT) - Theo kế hoạch, quyền sử dụng đất đối với 45 thửa đất ở tại Khu số 2, TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được bán đấu giá bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng qua đường bưu điện. Thời gian công bố giá dự kiến vào ngày 24/8/2021.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc và UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 45 thửa đất ở tại Khu số 2, TDP Phú Chiền.

45 thửa đất có tổng diện tích 1.527 m2, diện tích mỗi thửa đất bán đấu giá từ 92 - 192 m2. Giá khởi điểm từ 12 - 28 triệu đồng/m2. Theo tổ chức đấu giá tài sản, 45 thửa đất bán đấu giá có tổng giá khởi điểm là 86,747 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có khả năng về tài chính thực hiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Công ty đúng thời gian đã quy định theo thông báo và Quy chế cuộc đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước là trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có nhu cầu và tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn), hạn cuối đến ngày 23/8/2021.

Thời gian nhận phiếu trả giá từ ngày 19 - 23/8. Buổi công bố giá dự kiến diễn ra ngày 24/8/2021, tại Hội trường Nhà Văn Hoá UBND thị trấn Lập Thạch.

Khách hàng có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá; yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế trước khi vào phòng hội trường đấu giá, giữ khoảng cách tối thiểu 1m với những người xung quanh.

Đối với các khách hàng tham gia đấu giá không thường trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải xuất trình CMND/CCCD; giấy tờ chứng minh hộ khẩu thường trú, tạm trú, nơi làm việc..; giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của cơ quan y tế (bằng phương pháp Realtime RT-PCR) trong vòng 3 ngày trước khi tiến hành mua hồ sơ, nhận phiếu trả giá và tại nơi tổ chức đấu giá.