Đấu giá 126 thửa đất khu đô thị và tái định cư tại Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định đang trong thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và Khu tái định cư Liên Hà I - TP. Nam Định. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 350,814 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và Khu tái định cư Liên Hà I, TP. Nam Định (đợt 2) có tổng số thửa đất bán đấu giá là 126 thửa; tổng diện tích 10.219,7 m2.

Trong đó, tại Khu đô thi mới phía Nam Sông Đào, có 20 thửa đất có mức giá khởi điểm 23 triệu đồng/m2; 20 lô đất có mức giá khởi điểm là 21 triệu đồng/m2.

Tại Khu tái định cư Liên Hà I, có 50 lô đất có mức giá khởi điểm là 45 triệu đồng/m2; 18 lô đất có mức giá khởi điểm là 30 triệu đồng/lô; 10 lô đất có mức giá khởi điểm là 25 triệu đồng/lô.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, đồng loạt, 1 vòng đối với từng thửa đất tại cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá chỉ được trả giá đối với các thửa đất mà mình đăng ký, tương ứng với khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mà mình đã nộp.

Người tham gia đấu giá trả giá theo m2 và nhận đất theo thửa, giá mua 1 thửa đất sẽ bằng giá trúng đấu giá nhân với diện tích thửa đất đó. Người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá phải đăng ký cụ thể thửa đất tham gia đấu giá (ghi cụ thể ký hiệu thửa đất). Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ và cao nhất (ít nhất bằng giá khởi điểm).

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 15/8 - 8/9/2022. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 11/9/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư