(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau đang tổ chức bán đấu giá tài sản là rừng đước thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi thuộc địa bàn hành chính xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tài sản bán đấu giá là rừng đước trồng đủ thời gian khai thác ở khu vực rừng sản xuất tại các Tiểu khu 153 - 162 - 167 - 204 - 212a - 212b; 206 - 207 - 209 - 213 - 216 - 217 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi. Tổng diện tích thực hiện là 107,75 ha, gồm 200 thửa/197 hộ sản xuất.

Tài sản bán đấu giá là rừng trồng đước có dự báo tổng gỗ các loại là 11.449 m3 (đơn giá 880.000 đồng/m3); tổng củi các loại là 5.925,0ster (đơn giá 465.000 đồng/ster).

Phương thức khai thác là chặt trắng trong phạm vi vị trí, diện tích thiết kế cho phép khai thác, bên bán tài sản có cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhân công thực hiện khai thác đúng quy định, không được phép khai thác ngoài vị trí, diện tích thiết kế. Thời hạn khai thác đến hết ngày 31/12/2021.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 12,83 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian tổ chức công bố giá dự kiến ngày 21/10/2021 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi.