(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý dự án Thủy điện 4 ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1/ Tài sản bán đấu giá: 01 lô vật tư thiết bị tồn kho, thu hồi không có nhu cầu sử dụng cần thanh lý.

- Tổng giá khởi điểm là: 14.102.749.000 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm lẻ hai triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

- Địa chỉ của tài sản bán đấu giá: Tại 02 kho của Ban quản lý dự án Thủy điện 4 tại xã Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc: Tài sản là lô vật tư thiết bị tồn kho, thu hồi không có nhu cầu sử dụng cần thanh lý, do Ban quản lý dự án Thủy điện 4 chuyển giao bán đấu giá.

2/ Tiền đặt trước mua tài sản là: 10% so với giá khởi điểm tài sản bán đấu giá.

3/ Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

4- Thời hạn xem tài sản: Ngày 21 và 22/3/2017 (theo giờ hành chính) tại 02 kho của Ban quản lý dự án Thủy điện 4 nơi có tài sản theo Phiếu xem tài sản của Trung tâm.

5- Thời hạn xem, tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 24/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Thời hạn nộp tiền đặt trước mua tài sản: Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 62010000010044 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 ngày 27/3/2017.

8- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Phương thức đấu giá: Công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín trọn gói lô tài sản nhiều vòng.

10- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên bán đấu giá, nếu quá thời hạn quy định sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, số 46 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 0593.826.628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.