(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Định, đồng thời bán khoản nợ phải thu có giá trị 12,816 tỷ đồng tại doanh nghiệp này. Mức giá khởi điểm đưa ra cho cả lô cổ phần và khoản nợ phải thu là gần 28 tỷ đồng.

Theo thông báo bán đấu giá, DATC sẽ bán toàn bộ hơn 1,51 triệu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Định (tương đương hơn 50,58% vốn điều lệ) với giá khởi điểm hơn 15,1 tỷ đồng vào ngày 24/12/2021 tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Đi kèm lô cổ phần, DATC sẽ bán khoản nợ phải thu đối với Lilama 3 có giá trị tạm tính đến hết tháng 3/2021 là 12,816 tỷ đồng (trong đó nợ gốc hơn 5,28 tỷ đồng và nợ lãi hơn 7,53 tỷ đồng) với giá 12,82 tỷ đồng.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Định có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê kho, giao nhận và bảo quản hàng hóa. Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản Công ty ở mức 27,1 tỷ đồng. Do kinh doanh thua lỗ nhiều năm nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 46 tỷ đồng dẫn đến ăn mòn vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả ngắn hạn gần 43 tỷ đồng, trong khi đó, số dư tiền mặt của Công ty chỉ còn chưa đến 1 tỷ đồng.