(BĐT) - Theo Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), mới đây DN này đã cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp xử lý thành công khoản nợ trên 1.700 tỷ đồng. 

Đây là khoản nợ đọng hình thành từ nhiều năm với khách nợ là một công ty 100% vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực vận tải đang trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu để cổ phần hóa. Trước đó, VietinBank và doanh nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết khoản nợ này song vẫn không đạt được kết quả như mong muốn.

Với việc hợp tác cùng ngân hàng thực hiện xử lý nợ đọng theo cơ chế thị trường, một mặt DATC giúp tổ chức tín dụng xử lý triệt để khoản nợ xấu nhằm thu hồi vốn tái cho vay nền kinh tế; mặt khác DATC hỗ trợ doanh nghiệp khách nợ cơ cấu lại tài chính và phục hồi hoạt động kinh doanh, thúc đẩy cổ phần hóa theo lộ trình.

Trước đó, DATC cũng đã phối hợp với Techcombank xử lý thành công khoản nợ xấu trên 200 tỷ đồng tại một công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước.