(BĐT) - Theo Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC), trong giai đoạn 2011 - 2015, DATC đã tiếp nhận để xử lý nợ và tài sản tồn đọng 187 DN với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 553.403 triệu đồng. 
DATC đặt mục tiêu mua nợ 2.000 tỷ đồng năm 2016

Thực hiện xử lý tài sản và thu hồi nợ đọng từ 333 DN (giá trị sổ sách là 247.675 triệu đồng), thực tế thu hồi được 151.486 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 106.040 triệu đồng.

Năm 2016, DATC đặt kế hoạch tổng doanh số mua nợ là 2.000 tỷ đồng. DATC cũng đặt kế hoạch đầu tư trong năm 2016 dự kiến là 864 tỷ đồng.