(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của DATC tại Công ty CP Du lịch Tân Phú. Theo đó, giá khởi điểm được DATC đưa ra bán đấu giá khoản nợ này là 66 tỷ đồng (chỉ bằng 1/5 so với giá trị khoản nợ thực tế).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Được biết, toàn bộ khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Du lịch Tân Phú có tổng giá trị đến thời điểm ngày 5/10/2017 là trên 323 tỷ đồng. Giá trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 314/CTTĐG-AVA6 ngày 15/11/2017 được lưu trữ tại Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.