(BĐT) - Vào ngày 26/3, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu tại Công ty CP Xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, tài sản đấu giá gồm hơn 730 nghìn cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp này (tổng mệnh giá 7,3 tỷ đồng) và khoản nợ phải thu có giá trị 75,9 tỷ đồng (gồm 32,6 tỷ đồng nợ gốc và 43,3 tỷ đồng nợ lãi). Giá khởi điểm là 7,795 tỷ đồng

Chi tiết tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu tại chứng thư thẩm định giá số 308.02/2019/CTTĐG-APEC ngày 4/11/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC.