Công ty Cổ phần Đạt Phương (HoSE: DPG) vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với khối lượng tối đa 1,5 triệu đơn vị, tương đương với 3,33% vốn điều lệ. Công ty chưa sở hữu cổ phiếu trước giao dịch.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Mục đích mua lại cổ phiếu là để tăng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, thặng dự vốn cổ phần hoặc nguồn vốn khác.

Công ty sẽ thực hiện giao dịch sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận phương án và thực hiện công bố thông tin. Phương thức dự kiến là khớp lệnh trong vòng 30 ngày kể từ khi thực hiện giao dịch.

Quyết định mua cổ phiếu quỹ của Đạt Phương diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu giảm sâu. Từ mức đỉnh hơn 53.000 đồng/cp giữa tháng 8/2019, đến nay DPG chỉ còn 25.800 đồng/cp (bật tăng trần trong phiên 6/2), mất hơn một nửa giá trị. Tạm tính số tiền công ty dự chi khoảng 40 tỷ đồng.

Song song đó, Đạt Phương cũng thông qua việc giao Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thi công xây dựng có giá trị lớn hơn vốn điều lệ của công ty.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2019, Đạt Phương ghi nhận doanh thu 1.973 tỷ đồng, LNST hợp nhất 217 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 38% năm trước. Tuy nhiên, công ty chỉ hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo NDH