(BĐT) - Công ty CP Đạt Phương vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả doanh thu thuần đạt hơn 548 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt gần 1.535 tỷ đồng doanh thu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt gần 1.535 tỷ đồng doanh thu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 301 tỷ đồng, tăng 29%. Mảng đầu tư bất động sản và bán điện tăng trưởng lần lượt 50% và 42% lên hơn 195 tỷ đồng và gần 51 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí đều giảm nên lãi ròng quý III/2021 của Đạt Phương tăng mạnh lên hơn 78 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt gần 1.535 tỷ đồng doanh thu, tăng 12%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 303 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, sau 9 tháng, Đạt Phương đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021. Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối quý III/2021 là 5.401 tỷ đồng, tăng 12% so đầu năm.