#đất dự án khu dân cư
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đấu giá hơn 8.800 m2 đất dự án khu dân cư tại Hậu Giang

(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tài sản bán đấu giá có giá khởi điểm 46 tỷ đồng.  

Kết nối đầu tư