(BĐT) -Sáng ngày 15/7/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp Thường trực của các Ban chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về kinh tế tập thể, sơ kết 5 năm Nghị quyết số 30-NQ/TW của Trung ương và Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp và tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp sáng ngày 15/7/2019
Ảnh Thành Chung

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp sáng ngày 15/7/2019 Ảnh Thành Chung

Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu ra các vấn đề về cổ phần hoá các công ty nông lâm trường và các hình thức người dân góp vốn vào công ty này bằng quyền sử dụng đất với các mô hình phân chia lợi nhuận rất khác nhau, cần được đánh giá thấu đáo.

Theo Phó Thủ tướng, cần sớm đánh giá vấn đề này để xây dựng cơ chế, chính sách và dự toán kinh phí trong đầu tư công trung hạn để triển khai kịp thời ngay khi bắt đầu giai đoạn 2021- 2025. Đây là một nội dung quan trọng của năm 2019 để từ đó giúp Trung ương, Chính phủ đúc kết được những thành tựu, hạn chế trong triển khai thời gian qua và hoạch định chính sách trong giai đoạn tới nhằm phát triển kinh tế- xã hội, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.