(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với một số cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Theo đó, Thủ tướng giao NHNN xem xét chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại nghiên cứu dành một gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng bằng nguồn huy động của các ngân hàng thương mại để cho vay hỗ trợ các DN, các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

NHNN cũng được giao chủ trì, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo động lực hấp dẫn các DN đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.