Đạm Phú Mỹ sẽ phát hành 11,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong qúy 1 và 2/2016.
Đạm Phú Mỹ thông qua phát hành 11,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) vừa công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua phương án triển khai phát hành 11,4 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2015 của Tổng công ty. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1 và 2 năm 2016. Hiện tại, cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ đang giao dịch quanh vùng giá 28.300 đồng/cổ phiếu. 

Số cổ phiếu ESOP này phát hành cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty bao gồm HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý từ cấp phó trưởng ban trở lên và người lao động khác có đóng góp chung vào sự phát triển công ty. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. 

Kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty khả quan khi mới kết thúc 9 tháng, sau khi đã trích lập toàn bộ dự phòng đầu tư vào PVTex, Đạm Phú Mỹ vẫn lãi ròng hơn 1.200 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch đề ra và tăng 24% so với cùng kỳ 2014. Chỉ tiêu năm 2015 này đã được lãnh đạo công ty điều chỉnh tăng ngay trước thềm ĐHCĐ do nhận định giá khí thấp.

Theo Trí thức trẻ