(BĐT) - Ngày 29/10 tới, Công ty CP Đạm Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán dự kiến là 23/11.

Như vậy, với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi 317,64 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tính tới 30/6/2020, doanh nghiệp sở hữu 563,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 1.902 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Theo tin từ Công ty, lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2020 của DCM ước đạt hơn 424 tỷ, vượt xa kế hoạch năm (kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt gần 52 tỷ đồng). DCM cũng đang xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng cao đến từ việc tăng cường xuất khẩu và hưởng lợi từ giá dầu giảm kéo theo giá khí đầu vào thấp hơn giá kế hoạch.