Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Đắk Nông đến năm 2025.
Đắk Nông sẽ đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng phát triển hệ thống lưới điện. Ảnh minh họa: TTXVN.

Đắk Nông sẽ đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng phát triển hệ thống lưới điện. Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo đó, Đắk Nông dự kiến đầu tư 2.236 tỷ đồng đầu tư cho việc xây dựng và cải tạo lưới điện trung và hạ áp. Việc đầu tư được phân kỳ thành hai giai đoạn gồm: giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh dự kiến đầu tư gần 1.260 tỷ đồng; giai đoạn 2021 – 2025 hơn 976 tỷ đồng.

Nguồn vốn xây dựng hệ thống lưới điện trung và hạ áp sẽ bao gồm: nguồn đầu tư, phân bổ của ngành điện; nguồn vốn từ ngân sách Trung ương như dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 được Chính phủ phân bổ; nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Đắk Nông đầu tư cho một số công trình cấp thiết của tỉnh và nguồn vốn do các tổ chức, cá nhân tự đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, Đắk Nông sẽ xây dựng mới gần 650km đường dây trung áp, hơn 1.400km đường dây hạ áp; xây mới hơn 1.000 trạm trung áp với tổng dung lượng 130.000 kVA và lắp đặt gần 55.000 công tơ điện các loại. Tổng diện tích đất cần sử dụng cho việc xây dựng hệ thống lưới điện trung hạ áp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gần 660ha.

Đắk Nông hiện vẫn là tỉnh dân cư thưa thớt, điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế so với các tỉnh Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Gần đây, nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng gia tăng, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hệ thống lưới điện về các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần ổn định quốc phòng, an ninh.

Theo TTXVN