(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện (phần xây dựng công trình đầu mối) Dự án Hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông với tổng mức đầu tư 487 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Bên mời thầu) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03-PTV Thi công rà phá bom mìn, vật nổ hạng mục đường quản lý vận hành (chỉ định thầu, giá gói thầu 0,387 tỷ đồng); Gói thầu số 04-XL Thi công xây lắp các hạng mục: chỉnh trang cụm công trình đầu mối, đường quản lý vận hành, hệ thống quan trắc (đấu thầu rộng rãi, giá gói thầu 28,713 tỷ đồng).

Quý IV/2021, Gói thầu số 17-TV Đào tạo cán bộ, công nhân vận hành khai thác (giá gói thầu 0,1 tỷ đồng) và Gói thầu số 18-TV Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình (giá gói thầu 0,222 tỷ đồng) sẽ được chỉ định thầu.